Poradnia Ziołolecznicza – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Poradnia Ziołolecznicza

Z akon Bonifratrów, od czasu reaktywacji Prowincji Polskiej w 1922 r., rozwijając pomoc medyczną pamiętał również o wykorzystaniu ziołolecznictwa. Owocem tej wielopokoleniowej tradycji są między innymi Poradnie Ziołolecznictwa prowadzone przez lekarzy w ramach działalności Bonifraterskiej Spółki Medycznej.

Prowincja Polska jest w Zakonie Bonifratrów jedyną, która kontynuuje taką działalność fitoterapeutyczną. Podczas oferowanych w tych Poradniach konsultacji przepisywane są indywidualne mieszanki ziół wspomagające leczenie wielu chorób, począwszy od przeziębień, a kończąc na kuracjach w chorobach przewlekłych. Dobre rezultaty leczenia ziołami chorób przewlekłych ma szczególne znaczenie w przypadku występowania u pacjentów działań ubocznych leków syntetycznych. Lekarski nadzór i indywidualizacja doboru stosowanych ziół w Poradni Ziołolecznictwa zwiększają efektywność i bezpieczeństwo ich stosowania. Choć kuracje ziołowe wymagają czasu, cierpliwości i systematyczności, to jednak warto próbować, ponieważ stawką jest zdrowie. Preparaty roślinne mogą też być używane profilaktycznie, podnosząc odporność organizmu i stwarzając naturalną barierę dla chorób.

Z naszych usług korzysta wiele osób, zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Uwaga

Porady fitoterapeutyczne on-line nie stanowią terapii medycznej, ale jej uzupełnienie i wsparcie po akceptacji lekarza prowadzącego. Nieumiejętne stosowanie ziół, przekraczanie porcji bez konsultacji z lekarzem prowadzącym jak i fitoterapeutą może zagrażać wdrożonej terapii medycznej oraz zdrowiu. Zapraszamy na wizytę do gabinetu ziołoleczniczego.

Recepty

Recepty na przepisane indywidualnie mieszanki ziołowe realizowane są na bieżąco w Aptece Ojców Bonifratrów „Salus Infirmorum” znajdującej się w tym samym budynku przy ul. Sapieżyńskiej 3.

Porady

W celu zasięgnięcia informacji o szczegółach zaleconej porady fitoterapeutycznej dla pacjentów będących na konsultacji w gabinecie poradni ziołoleczniczej pytania należy kierować telefonicznie w godzinach 8.00 – 9.00 pod numerem telefonu 22 390 33 19 oraz na skrzyknę email: fitoterapia@bcmbonifratrzy.pl,

WAŻNE

Nie udzielamy porad fitoterapeutycznych telefonicznie ani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kadra

Brat Jan z Dukli OH — inż. Grzegorz Ścieranka zielarz – fitoterapeuta

W celu zasięgnięcia informacji o szczegółach zaleconej porady fitoterapeutycznej dla pacjentów Brata Jana z Dukli OH, będących po konsultacji w gabinecie poradni ziołoleczniczej pytania można kierować telefonicznie w godzinach 8.00 – 9.00 pod numerem telefonu 22 390 33 19 oraz na skrzyknę email: fitoterapia@bcmbonifratrzy.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek — piątek 9.00 – 16.00
przerwa 13.00 – 14.00

Dwie soboty w miesiącu wg grafiku 9.00 – 15.00
przerwa 12.00 – 13.00

Lek. Sylwia Szołtyk

Godziny przyjęć:

sobota 10.00-13.00

Dr n. med. Dariusz Szabela

Godziny przyjęć:

wtorek 14.00-18.00

Lek. Ewa Bogusławska – Strój

Godziny przyjęć:

wtorek 8.00-13.00

piątek 8.00-13.00

Lek. Marcin Samosiej

Godziny przyjęć:

czwartek 9.00-15.00

Lek. Grażyna Dziekan

Godziny przyjęć:

poniedziałek 8.00-13.00

środa 14.00-19.00

sobota 8.00-13.00

Dr n. med. Piotr Barczyński

Godziny przyjęć:

poniedziałek 18.00-19.15

czwartek 10.00-12.30

piątek 10.00-12.30

Dowiedz się więcej o naszych lekarzach

lek. Grażyna Dziekan

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Pracowałam w szpitalu Gdańsku, w oddziale internistycznym, gdzie zdałam specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Następnie przez lata rozpowszechniałam wiedzę o najnowszych osiągnięciach w różnych specjalnościach medycznych, pisząc artykuły do prasy branżowej (dla lekarzy), popularnonaukowej i kobiecej. Ziołolecznictwo interesowało mnie zawsze. Aktualnie, po powrocie do bezpośredniego kontaktu z pacjentem, zajmuję się wyłącznie leczeniem ziołami i w tej specjalności się doskonalę.

Dr n.med. Dariusz Szabela

W Polsce, wzorem innych krajów, również Unii Europejskiej powinna powstać specjalizacja szczegółowa czy też umiejętność lekarska obejmująca zagadnienia naturolecznictwa, w tym ziołolecznictwa. Lekarz ma potencjalnie najlepsze możliwości wyboru metody leczniczej, która jest najkorzystniejsza dla danego pacjenta. Innymi słowy lekarz może krytycznie ocenić co kryje się pod nazwą metoda naturolecznictwa i starać się bez uprzedzeń określić jej efektywność w stosunku do kosztów i potencjalnych powikłań. Do takich wniosków dochodziłem stopniowo, w trakcie swojej drogi zawodowej, która zaprowadziła mnie m.in. do Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, o której to drodze poniżej.

Dyplom lekarza otrzymałem w 1987 roku na Akademii Medycznej w Gdańsku, a tytuł doktora nauk medycznych w 1995 roku na Akademii Medycznej w Łodzi. Doświadczenie lekarskie i akademickie zdobywałem w kilku ośrodkach krajowych (Bydgoszcz, Zgierz, Łódź, Muszyna, Warszawa, Konstancin-Jeziorna) i zagranicznych (Berlin, Würzburg, Stuttgart, Monachium, Zurych). Wiedzę lekarską poszerzałem i uzupełniałem stażami i kursami w zakresie akupunktury (Warszawa, Pekin, Zhengzhou), terapii manualnej (Tokio, Zurych), metody McKenzie`go (Poznań) jak i hirudoterapii (CM Parmed w Trzebnicy). Podejmowałem także próby (CKR w Konstancinie-Jeziorna) wspomagania leczenia szpitalnego pacjentów uznanymi (m.in. sprawdzonymi w wieloośrodkowych badaniach klinicznych) preparatami ziołowymi.
Specjalizację z neurologii rozpocząłem w mieście rodzinnym w 1988 roku w Klinice Neurologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, ale w 1990 roku przeniosłem się do aglomeracji łódzkiej, gdzie pod kierunkiem profesora Wojciech Spita w 1996 roku zostałem specjalistą neurologii (Oddział Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu / Pracownia Neurofizjologii Kliniki Neurochirurgii AM w Łodzi). W 2001 roku zdałem także egzamin specjalizacyjny z rehabilitacji medycznej (Oddział Rehabilitacji Szpitala Miejskiego im. Karola Jonschera w Łodzi / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej IPIN w Warszawie). W 2002 roku wyjechałem na roczny kontrakt do pracy jako dyrektor oraz ordynator Oddziału Rehabilitacji Sanatorium Uzdrowiskowego w Muszynie.

W 2003 roku wróciłem do Łodzi i rozpocząłem pracę jako adiunkt w Zakładzie Medycyny Fizykalnej Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego, gdzie po stażu w Ciechocinku w Katedrze i Klinice Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2006 roku otrzymałem tytuł specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. W 2009 wróciłem do miasta rodzinnego, gdzie zostałem zatrudniony na stanowisku dyrektora d.s. medycznych Szpitala MSWiA w Bydgoszczy.

Od 2010 roku, kiedy przeniosłem się do aglomeracji warszawskiej do roku 2016 pracowałem w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Poradni Neurologicznej CKR w Konstancinie-Jeziorna. Od 2017 roku, w ramach specjalistycznej praktyki lekarskiej pracuję między innymi w Centrum Medycznym Bonifratrów w Warszawie – w Poradni Neurologicznej i Poradni Ziołolecznictwa. Od 2018 roku piastuję także stanowisko dyrektora medycznego Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie. Pracuje również w Poradni Neurologicznej Szpitala Wolskiego, a w jego Oddziale Neurologicznym prowadzę pacjentów z dystonią ogniskową leczonych iniekcjami toksyny botulinowej.
Podczas kształcenia podyplomowego ukończyłem szereg krajowych i zagranicznych kursów i szkoleń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób neurologicznych, w tym terapii toksyną botulinową oraz w zakresie postępowania rehabilitacyjnego jak i balneologicznego.

Jestem autorem monografii ,,Potencjały wywołane w praktyce lekarskiej” (ŁTN, 1999), za którą otrzymałem w 2000 roku nagrodę Ministra Zdrowia, a także współautorem dwóch rozdziałów w podręczniku Profesora W.Z. Traczyka ,, Fizjologia stosowana – diagnostyka czynnościowa człowieka” (PZWL, 1999).

lek. Marcin Samosiej

W 1998 ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi a następnie odbyłem staż podyplomowy w 1 Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego w Łodzi. W latach 2000 – 2005 odbywałem rezydenturę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi na oddziale o profilu diabetologicznym, zakończoną uzyskaniem w 2006 r. tytułu specjalisty chorób wewnętrznych. W lutym 2005 roku zostałem zaproszony przez łódzkich Bonifratrów do pracy w Poradni Ziołolecznictwa. Rozpocząłem wtedy moją „przygodę” z fitoterapią, dostając do ręki fascynujące narzędzie w postaci preparatów ziołowych, opartych na tradycyjnych zakonnych recepturach, które z powodzeniem można stosować jako uzupełnienie współczesnych terapii. Do dziś pracuję w Poradni Ziołolecznictwa Konwentu Bonifratrów w Łodzi jako kierownik tej placówki. Od 2014 roku jestem członkiem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Od 2015 r. powierzono mi też funkcję kierownika Poradni Ziołolecznictwa w Bonifraterskim Centrum Medycznym w Warszawie.

lek. Sylwia Szołtyk

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) ukończyłam w 1993 roku. Staż lekarski i pierwsze cztery lata pracy pracowałam w Klinice Chorób Wewnętrznych oraz na Oddziale Dializ Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. W tym czasie odbyłam również staż w Klinice Ingolstadt k. Monachium. W 1997 roku zdałam egzamin specjalistyczny z medycyny rodzinnej i od tego czasu pracuję jako lekarz rodzinny, lecząc zarówno pacjentów dorosłych, jak i dzieci.

Odbyłam certyfikowane kursy w zakresie oceny EKG, spirometrii otoskopii oraz kursy szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży.

Moim dodatkowym zainteresowaniem jest medycyna naturalna, ziołolecznictwo i medycyna chińska /akupunktura i laseropunktura/ oraz psychologia, zwłaszcza wpływ emocji na zdrowie człowieka.

Staram się podchodzić do pacjenta holistycznie i pomagać nie tylko wychodzić z choroby ale też zachować zdrowie. Dużą rolę przywiązuję do profilaktyki.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, kocham zwierzęta i naturę, pasjonuję się muzyką klasyczną i instrumentalną.

lek. Ewa Bogusławska – Strój

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie ukończyłam w 1982 roku. Kształcenie podyplomowe rozpoczęłam od stażu, po którym otworzyłam specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych na oddziale pulmonologicznym, w którym między innymi wykonywałam bronchoskopie. Po zakończeniu tej specjalizacji otworzyłam kolejną z onkologii i od 1998 roku jestem specjalistą w zakresie chemioterapii. Od 20 lat pracuję w klinice onkologii i to właśnie onkologia jest moją główną pasją zawodową. Obliguje mnie to do ustawicznego kształcenia w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. W Bonifraterskim Centrum Medycznym, z którym jestem związana od 2009 roku rozwinęła się moja druga pasja – fitoterapia, czyli ziołolecznictwo. Praca z ludźmi daje mi satysfakcję i w dalszym ciągu chcę im służyć moją wiedzą. Prywatnie jestem pasjonatką podróżowania oraz muzyki operowej.