Usługi odpłatne

W każdym z oddziałów Bonifraterskiego Centrum Medycznego można skorzystać z oferty komercyjnych usług medycznych - praktycznie w każdym z rodzajów działalności prowadzonych w danej placówce: wykonać badania diagnostyczne, skorzystać z porady lekarzy specjalistów, leczenia w szpitalu, umówić się na wykonanie zabiegów i operacji, skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych.

Przy wykupieniu pakietu zabiegów konsultacja fizjoterapeutyczna w cenie.