Usługi odpłatne

Kinezyterapia

Rodzaj zabiegu Cena za

 1 zabieg

Cena w pakiecie

(10 zabiegów)

Ćwiczenia bierne (30min.) 75 zł 675 zł
Ćwiczenia czynno-bierne (30min.) 50 zł 450 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu/w odciążeniu z oporem  (20 min.) 22 zł 198 zł
Ćwiczenia czynne wolne/czynne wolne z oporem/izometryczne 22 zł 198 zł
Ćwiczenia wspomagane (20 min.) 15 zł 135 zł
Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne (20min.) 30 zł 270 zł
Instruktaż ćwiczeń z fizjoterapeutą (30 min.) 75zł
Instruktaż ćwiczeń z fizjoterapeutą + konsultacja (30 min.+15 min. ) 110 zł
Zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą 30 min. 75 zł
Zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą 45 min. 110 zł
Wyciąg trakcyjny 20 zł 180 zł
Terapia manualna 30 min. 95 zł
Terapia manualna 60 min. 155zł
PNF neuromobilizacja funkcjonalna 30 min. 95 zł