O nas - Historia Wrocław

Historia Bonifratrów we Wrocławiu

Zakon Bonifratrów ze swoją posługą wśród chorych i ubogich jest obecny na ziemiach polskich od ponad 400 lat. To długi czas, w którym nie brakowało trudnych okresów i wydarzeń takich jak: zabory, I i II wojna światowa, komunizm. W wielu miejscach klasztory bonifraterskie zostały skasowane, ale powstały również nowe placówki.

Pod koniec XIX w. konwent był siedzibą kurii prowincji prusko-śląskiej, na którą składało się 8 klasztorów (Wrocław, Prudnik, Ząbkowice Śląskie, Pilchowice, Ścinawa, Bogucice-Katowice, Marysin-Piaski, Poświętne-Wrocław). Coraz większa liczba pacjentów korzystających z usług szpitala we Wrocławiu sprawiła, że konieczne były następne rozbudowy i remonty szpitala (1895–1899), co pozwoliło zwiększyć liczbę łóżek. W 1887 r. było ich 190, w 1896 – 240, w 1899 – 260. W okresie I wojny światowej część braci ze Śląska została powołana do armii w roli sanitariuszy, a szpital bonifratrów we Wrocławiu leczył rannych żołnierzy. Wrocławska kuria biskupia dnia 5.10.1921 r. powierzyła braciom na 30 lat zarząd nad hospicjum św. Łazarza (przytułek dla starców) przy kościele pw. św. Łazarza we Wrocławiu.

Po wojnie po przejęciu władzy w Polsce przez komunistów zaczęło się ograniczanie działalności medycznej bonifratrów, a ok. 60 braci niemieckiego pochodzenia zostało zmuszonych do wyjazdu za granicę. Szpital wrocławski  upaństwowiono, a przyległą ziemię zabrano. Braciom pozostawiono jedynie kościół i część klasztoru. Nowy zarząd nad szpitalem powierzono Akademii Medycznej, a jego nazwę zmieniono na Publiczny Szpital Kliniczny nr 5. W 1972 r. ze względu na małą liczbę braci po ślubach wieczystych prowincja śląska stała się delegaturą generalną. Konwent wrocławski nadal pozostał głównym domem, ale nowa struktura była już zależna od kurii generalnej. Od 2010 r. klasztor we Wrocławiu wchodzi w skład prowincji polskiej.

W latach 90-tych ubiegłego wieku można było starać się o odzyskanie zagrabionego przez komunistów mienia. W 1991 r. bonifratrzy odzyskali aptekę, a dwa lata później zaczął działać Bonifraterski Zakład Ziołolecznictwa, gabinety masażu i sklep z ziołami. W 2011 r. budynek szpitalny decyzją sądu powrócił do wrocławskiego konwentu.

W latach 1998–2000 przebudowano odzyskaną placówkę przy ul. Poświęckiej 8a we Wrocławiu. Od lutego 2000 r. prowadzone jest w niej stacjonarne Hospicjum Bonifratrów. Na początku liczyło 9 miejsc, a po rozbudowie w 2009 r. miało ich 16. Obecnie hospicjum dysponuje łóżkami dla 40 pacjentów. Przy placówce działa poradnia medycyny paliatywnej i hospicjum domowe.