Kontakt — Piaski - Marysin

Szpital, oddziały i poradnie

Adres placówki

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Szpital Rehabilitacyjny
w Piaskach
Os. Marysin 1
63-820 Piaski

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik oddziału - lek. med. Krzysztof Kutzner

tel: 65 525 09 88 k.kutzner@bczwroc.pl
Punkt przyjęć do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Ewa Sowińska

tel: 65 525 09 82 e.sowinska@bczwroc.pl
Punkt planowania zabiegów

Katarzyna Danielczyk

tel: 65 525 09 81 k.danielczyk@bczwroc.pl
Sekretariat oddziału

Izabela Murcha, Małgorzata Talma

tel: 65 525 09 88 i.murcha@bczwroc.pl m.talma@bczwroc.pl fax: 65 525 09 88
Dyżurka pielęgniarska
tel: 65 571 90 54
Pielęgniarka oddziałowa

mgr Ewa Bladocha

tel: 65 525 09 89 e.bladocha@bczwroc.pl
Pielęgniarka epidemiologiczna

mgr Ewa Jaskulska

tel: 65 525 09 80 tel: 516724463 e.jaskulska@bczwroc.pl
Dział Terapii

Kierownik Działu – mgr Hanna Norman

tel: 65 525 09 54 h.norman@bczwroc.pl
Pobyty komercyjne rehabilitacyjne

Koordynator Pobytów Komercyjnych – Ewa Jaskulska

tel: 65 525 09 80 tel: 516724463 e.jaskulska@bczwroc.pl
Oddział dzienny dla dzieci

Kierownik Oddziału: lek.reh.med. Kamilla Jakubowska

Koordynator Oddziału:
Renata Danielczak

tel: 65 525 09 42

Poradnia rehabilitacyjna

Rejestracja

Renata Danielczak

tel: 65 525 09 42 r.danielczak@bczwroc.pl
Dział Rehabilitacji

Kierownik Działu Fizjoterapii Szpitalnej – mgr Barbara Piotrowska

Kierownik Działu Fizjoterapii Ambulatoryjnej i Zespołu Wizyt Domowych – mgr Anna Tymińska

tel: 65 525 09 83 b.piotrowska@bczwroc.pl a.tyminska@bczwroc.pl

Administracja spółki

Dyrektor ośrodka

Wojciech Lipnicki

Zastępca dyrektora ds. medycznych

lek. med. Krzysztof Kutzner

Sekretariat ośrodka

Anna Marciniak

tel: 65 525 09 70 piaski@bcmbonifratrzy.pl
Pobyty komercyjne

Elżbieta Wojtkowiak

tel: 65 525 09 76 e.wojtkowiak@bcmbonifratrzy.pl
Koordynator ds. Wolontariatu

mgr Ewa Jaskulska

tel: 516724463 e.jaskulska@bczwroc.pl
Sekcja ds. zakupów, zatrudnienia i płac

Monika Frydryszak

tel: 65 525 09 77 m.frydryszak@bcmbonifratrzy.pl
Kierownik działu techniczno-gospodarczego

Daniel Mazur

tel: 65 525 09 86 d.mazur@bczwroc.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Małgorzata Topyła - Komosa

tel: 663 423 033