O nas - Historia Katowice

Historia Bonifratrów w Katowicach

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach powstał jako fundacją ks. Leopolda Markiefki. Uroczyste otwarcie i poświęcenie konwentu, szpitala i apteki nastąpiło we wrześniu 1874 roku. Szpital początkowo był przeznaczony dla górników zatrudnionych w okolicznych kopalniach oraz miejscowej ludności. Bonifratrzy prowadzili szpital do 1939 roku nieraz wpisując się w historię dzielnicy, pomagając w różnych kryzysowych sytuacjach. Po II wojnie światowej Bonifratrzy wrócili do Bogucic, jednak szpital został upaństwowiony. Po usilnych staraniach dopiero rok 2009, czas Jubileuszu 400-lecia obecności Bonifratrów na ziemiach polskich, pozwolił Braciom na nowo objąć mieszkańców Katowic swoim charyzmatem szpitalniczym.

Od momentu przejęcia Szpitala w 2009 roku cały czas modernizujemy wnętrza, tak aby każdy Pacjent naprawdę poczuł się naszym Gościem. Stawiając dobro naszych Pacjentów na pierwszym miejscu, rozpoczęliśmy prace nad unowocześnieniem naszego Szpitala od inwestycji w najlepszej jakości sprzęt i jednocześnie zaprosiliśmy do współpracy doskonały personel medyczny. W kolejnych etapach modernizacji zadbaliśmy o poprawę warunków pobytu pacjentów. Dokonaliśmy tego poprzez podniesienie komfortu sal chorych, gabinetów, sal operacyjnych, a w ramach projektu termomodernizacji zrealizowaliśmy między innymi wymianę okien oraz centralnego ogrzewania w całym budynku.

Rok 2009

W Szpitalu dokonano całkowitej wymiany sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia sal chorych w łóżka szpitalne, stoliki przyłóżkowe i pościel.

Zakupiono m.in.

 • kompletne wyposażenie dla  4 sal operacyjnych – w tym stoły i lampy operacyjne, aparaty do znieczulenia, diatermie, narzędzia chirurgiczne
 • aparaturę do wideochirurgii (laparoskopia, artroskopia, histeroskopia)
 • aparaty rtg – mobilny i ramię C
 • aparaty EKG, aparaturę do badań układu krążenia,
 • kardiomonitory
 • 4 aparaty USG
 • instrumentarium do pracowni endoskopii

Pierwsza modernizacja objęła Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W nowoczesną aparaturę medyczną, obejmującą m.in. sprzęt monitorujący funkcje życiowe, respiratory i specjalistyczne łóżka, wyposażono 4 stanowiska intensywnej terapii. Uroczyste otwarcie oddziału nastąpiło 8 grudnia 2009 roku.
W 2009 roku utworzono dla pacjentów, odwiedzających chorych oraz personelu Szpitala kawiarenkę szpitalną.

Rok 2010

Izba Przyjęć Szpitala obsługuje rocznie około 22 tys. pacjentów wymagających pomocy medycznej w nagłych stanach, w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej. Dla ich potrzeb w 2010 r. zmodernizowano i odnowiono pomieszczenia Izby Przyjęć, składającej się obecnie z sali operacyjnej, sali zabiegowej, gabinetu badań, 4 stanowisk obserwacyjnych, rejestracji z obszernym hollem i poczekalnią. Odnowiono też podjazd dla karetek przed wejściem do Izby Przyjęć.
W tym roku odnowiono także Oddział Chirurgii Ogólnej. Wszystkie sale chorych są wyposażone w łazienki, a sala pooperacyjna zapewnia monitorowanie parametrów życiowych pacjentów.

Rok 2011

Kolejny etap prac modernizacyjnych  Szpitala, związany był z uruchomieniem nowych gabinetów dla potrzeb poradni specjalistycznych. Liczba poradni z początkowych 3 wzrosła do 9 w 2011 roku. Od stycznia 2011 roku placówka udziela porad specjalistycznych w ramach kontraktu z NFZ w zakresach:

 • Poradnia Ortopedyczno-Urazowa
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna

W sierpniu 2011 roku, po niespełna czterech miesiącach od rozpoczęcia I etapu prac modernizacji II piętra Szpitala, swoją działalność rozpoczął nowy Blok Porodowy i Oddział Noworodków. Utworzono je w miejscu dawnego oddziału ginekologicznego, poddając stare pomieszczenia kapitalnemu remontowi i całkowitej modernizacji.

Oddział Noworodków wyposażono w wysokiej jakości sprzęt – inkubatory, monitory, lampy do fototerapii, urządzenia wspomagające oddychanie. Dla zwiększenia komfortu rodzących, zakupiono mobilny monitoring kardiotokograficzny, który umożliwia pacjentkom spacery, po wyodrębnionym i przeznaczonym tylko dla nich, korytarzu Bloku Porodowego.

Pacjentki, rodzące w bonifraterskiej placówce, mają teraz do dyspozycji m.in. sale jednoosobowe z indywidualnym węzłem sanitarnym, wanny relaksacyjne oraz łóżka sterowane pilotami. Innowacyjnym rozwiązaniem, na skalę kraju, jest możliwość intymnego porodu rodzinnego tylko w obecności bliskiej osoby. Jest to w pełni bezpieczne dzięki monitoringowi KTG oraz kamerom. Taki system pozwala położnym dyskretnie zadbać o właściwy przebieg porodu. Rodzące mają teraz  możliwość odbycia całego porodu w specjalistycznej wannie, Powierzchnia nowej sali cięć cesarskich wraz z częścią przeznaczoną dla noworodka, liczy aż 44 mkw.  Automatyczne drzwi i wbudowane w ściany szklane szafy,  gwarantują zachowanie najwyższych standardów higienicznych. Modernizacja sali do cięć cesarskich, daje także przyszłemu tacie możliwość uczestniczenia w narodzinach dziecka. Przestronny Blok Porodowy jest obecnie jednym z najnowocześniejszych na Śląsku.

W 2011 roku uruchomiono dwa nowe pododdziały:  Ortopedii i Traumatologii dla Dzieci w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Szybkiej Diagnostyki Internistycznej w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Komfortowe dwuosobowe sale z łazienkami, wyposażone w wygodne łóżka sterowane pilotem, zapewniają komfort pobytu pacjentom. Nowe pododdziały pozwalają na poszerzenie zakresu świadczonych przez Szpital usług.

Przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dostosowano gospodarkę cieplną Szpitala do najnowszych wytycznych, dotyczących ochrony środowiska. Prace obejmowały wymianę stolarki zewnętrznej i centralnego ogrzewania oraz ocieplanie stropów i montaż instalacji solarnej. Łączna powierzchnia czynna paneli słonecznych to ponad 80 m2. Audyt energetyczny wykazał, że zapotrzebowanie na energię dla Szpitala zmniejszy się o 30%! Koszt całkowity termomodernizacji wyniósł blisko 4,5 mln PLN. Wymiana okien spowodowała ogromną zmianę na lepsze w wyglądzie placówki – zyskała zabytkowa elewacja, a wnętrza wszystkich pomieszczeń stały się estetyczne i przytulne.

Dodatkowo celem osiągnięcia jak najwyższej jakości i doskonalenia usług medycznych, rozpoczęto w wdrażanie w Szpitalu System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001-2008.

Audyt przeprowadzony w październiku 2011 przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD potwierdził stosowanie przez Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów prowadzony przez Boni Fratres Catoviensis Sp. z o.o. Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Rok 2012

W marcu w ramach realizacji zadania uruchomiono w zabytkowej XiX części budynku Nowoczesny Pododdział Onkologii Ginekologicznej. Natomiast w czerwcu poprzez oddanie do użytku odcinka łóżkowego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego sfinalizowanych został ostatni etap prac związanych realizacją zadania kompleksowej przebudowy Drugiego Piętra Budynku Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.

W czerwcu przed szpitalem ustawione zostały tablice prezentujące zmiany jakie dokonane zostały w ostatnim czasie.
W II połowie roku rozpoczęty został kompleksowy remont Bloku Operacyjnego (zakończony we wrześniu), Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz wolnostojącego budynku od strony ul. W. Wróblewskiego gdzie uruchomiony został Bonifraterski Ośrodek Zdrowia z bogatą bazą poradni specjalistycznych.  Nowoczesny obiekt charakteryzuje klinkierowa elewacja, przeszklona klatka schodowa i ciekawy wystrój wewnętrzny łączy nowoczesność z tradycją. Pacjenci są przyjmowani w przestronnym holu recepcyjnym. Lekarze mają do dyspozycji 9 gabinetów lekarskich 5 gabinetów zabiegowych.

W Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia udzielane są porady specjalistyczne w 15 zakresach:

 • Poradnia Medycyny Prac
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Poradnia Proktologiczna
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Patologii Noworodka
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Hepatologiczna
 • Poradnia Chorób Metabolicznych
 • Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych
 • Poradnia Otolaryngologiczna

Pacjenci mogą także skorzystać w tym miejscu z porad psychologa, dietetyczki, fizjoterapeuty a młode mamy mogą skonsultować problemy dotyczące naturalnego karmienia z doświadczoną położną.

W Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia działa także Szkoła Rodzenia prowadzona przez położne pracujące w Szpitalu Zakonu Bonifratrów, gdzie przyszli rodzice mogą wysłuchać wykładów edukacyjnych, uczestniczyć w ćwiczeniach i warsztatach przygotowujących ich do porodu.

Rok 2013

Zakończono prace związane z remontem Bloku Operacyjnego (I piętro), Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci (I piętro), Oddziału Chirurgii Ogólnej – etap 1 (I piętro), Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diagnostyki Kardiologicznej – etap 1 (III piętro). Dzięki zakończonym pracom pacjenci wszystkich Oddziałów Szpitala mają możliwość szybkiego powrotu do zdrowia w wygodnych i komfortowych warunkach w 2-3 osobowych salach z własnym węzłem sanitarnym. Po zakończonym remoncie Blok Operacyjny Szpitala składa się z 3 sal operacyjnych z klimatyzacją i pełnym wyposażeniem medycznym, dostosowanym do profilu operacji z zakresu ginekologii, chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej.

Dodatkowo przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zrealizowany został Projekt pn. „MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ BUDYNKU SZPITALA ZAKONU BONIFRATRÓW – ETAP II – wykonanie instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz termomodernizacji budynku przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zlokalizowanych przy ul. Markiefki 87 w Katowicach”

Dzięki zakończonej przebudowie pomieszczeń po dawnej kuchni i poradniach specjalistycznych (parter) możliwe było uruchomienie Ośrodka Rehabilitacji, który świadczy usługi w ramach poradni rehabilitacyjnej, pracowni fizjoterapii i oddziału dziennego rehabilitacji ogólnoustrojowej. Na przełomie 2013/2014 roku dokonano wymiany windy osobowej oraz wentylacji w budynku Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia.
Rozpoczęto również Remont głównej klatki schodowej Szpitala oraz przystąpiono do modernizacji pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej (parter).

Rok 2014

Rok 2014 upłynął pod znakiem przygotowań do rozszerzenia wdrożonego w Szpitalu Systemu Zarządzania Jakością o kolejne normy: ISO 12001:2009 (zarządzanie środowiskowe), ISO 18001:2004 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy), ISO 22000:2005 (zarządzanie bezpieczeństwem żywności), które zaowocowały przyznaniem odpowiednich certyfikatów. Dodatkowo po długim, wymagającym i niezwykle wnikliwym procesie kontrolnym, przeprowadzonym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Minister Zdrowia przyznał Szpitalowi akredytację, która uznawana jest w całym kraju za najszerzej sprawdzoną i najskuteczniejszą wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości udzielanych świadczeń medycznych. Zmodernizowano pracownię radiologiczną, którą wyposażono w nowoczesny cyfrowy aparat RTG. Wykonane zostały prace remontowe na terenie Szpitala tj. cyrkulacja wody ciepłej, wykonanie remontu pomieszczeń Archiwum oraz centralnej próżni. Dodatkowo realizowano prace związane z modernizacją Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz remontem pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej. Dla wielu pracowników symbolicznym zakończeniem prac modernizacyjnych wszystkich oddziałów szpitalnych był remont klatki schodowej w segmencie „B”. Zakończono remont kaplicy pw. Świętych Aniołów Stróżów, w której pierwszą mszą św. w odnowionym wnętrzu była Pasterka. Pacjentom umożliwiono bezpłatny dostęp do Internetu poprzez wykonanie sieci Wi-Fi. Zmieniono nazwę Spółki prowadzącej Szpital z Boni Fratres Catoviensis sp. z o.o. na Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.

Rok 2015

Zakończono wyposażanie kaplicy Konwentu i Szpitala przywracając jej pierwotny wystrój i dawny blask: stacje drogi Krzyżowej zawieszono w nowych ramach oraz ukończono budowę organów Rozpoczęto prace związane z rozbudową Szpitala i nowy segment „D”. Uregulowano sprawy terenu wokół szpitala, dzięki czemu możliwa stała się budowa nowych parkingów. Wykonano prace remontowe w szatni personelu, Aptece Szpitalnej i w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Umożliwiono poprzez Internet wirtualne zwiedzanie wszystkich oddziałów Szpitala.