Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, po gruntownej modernizacji, uruchomiony został w grudniu 2009 roku. Pacjenci Oddziału, przyjmowani i leczeni z powodu stanów zagrożenia życia przebywają w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt monitorujący i leczniczy, zgodnie z obowiązującymi w intensywnej terapii standardami.

Szpital obecnie posiada sześć w pełni wyposażonych stanowisk intensywnej terapii. Do najważniejszych elementów składających się na wyposażenie jednego stanowiska zaliczyć można:

 • specjalistyczne łóżko elektronicznie regulowane,
 • respirator z możliwością długotrwałej sztucznej wentylacji,
 • system monitorowania parametrów życiowych pacjenta w tym inwazyjny i nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz rzut serca,
 • pompy infuzyjne do precyzyjnego dożylnego dawkowania leków.

Oddział wyposażony jest również w bronchoskop, dzięki któremu na bieżąco można kontrolować stan dróg oddechowych leczonych pacjentów oraz pobierać materiał do badań mikrobiologicznych i nowoczesny aparat do terapii nerkozastęczpczych.

Anestezjologia

Personel świadczy usługi w obrębie Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego (Sala Cięć Cesarskich, Sale Porodowe) – wykonuje się znieczulenia ogólne oraz przewodowe- podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe (w tym znieczulenia porodu), znieczulenia splotów i nerwów obwodowych. Znieczulenia ogólne prowadzone są także w Pracowni Endoskopii.

W celu skutecznego leczenia bólu pooperacyjnego u pacjentów, u których planowane jest wykonanie dużych zabiegów brzusznych (onkologia ginekologiczna i chirurgiczna) oraz ortopedycznych (endoprotezoplastyki bioder, kolan, rekonstrukcje więzadeł stawów kolanowych) stosowane jest znieczulenia kombinowane z dodatkowym znieczuleniem zewnątrzoponowym ciągłym.

W całym Szpitalu obowiązują procedury monitorowania poziomu bólu i profesjonalnego leczenia objawowego bólu pooperacyjnego i bólu przewlekłego.

W ramach Oddziału funkcjonuje poradnia konsultacyjna, gdzie konsultowani są pacjenci do planowych zabiegów operacyjnych w oddziałach zabiegowych Szpitala.

Kadra Oddziału

Kierownik Oddziału: dr n. med. Bohdan Seifert
Lekarze:

 • lek. Kamila Chrobot-Kaczor
 • lek. Wojciech Czerwieniec
 • dr n. med. Mariusz Czechowski
 • lek. Wojciech Drozd
 • lek. Aneta Gacek
 • lek. Anna Gęgotek
 • lek. Tomasz Jaworski
 • lek. Magdalena Kasznica-Jaworska
 • lek. Agnieszka Krzyżowska
 • dr n. med. Marek Kozak
 • lek. Marcin Szypuła
 • lek. Aleksandra Rudnik-Lipińska
 • lek. Krzysztof Torentz
 • lek. Grzegorz Tuszyński
 • lek. Jolanta Węgrzyk-Łukawska
 • lek. Małgorzata Dębiec
 • lek. Tomasz Liberski

Pielęgniarka Oddziałowa: Marta Jarczyk
Pielęgniarki:

 • Katarzyna Balion
 • Rajmund Błażków
 • Magdalena Bronder
 • Justyna Caputa
 • Adam Muś
 • Aleksandra Franki
 • Beata Ceklarz
 • Sylwia Czypek
 • Katarzyna Remień
 • Izabela Drynda
 • Wanda Dzika
 • Maciej Dzikowski
 • Małgorzata Dziuba
 • Anna Grytz
 • Ilona Hac
 • Marta Jarczyk
 • Katarzyna Kmiecik
 • Anna Krawuczka
 • Agata Kucharczyk
 • Katarzyna Kulczycka
 • Justyna Kurzaj
 • Marta Loba
 • Monika Marszałek-Gocyła
 • Iwona Mysiakowska
 • Violetta Masternak
 • Elżbieta Sikora
 • Agnieszka Szuster
 • Izabela Wcisło-Gajewska
 • Iwona Wendreńska
 • Joanna Wolska
 • Katarzyna Zielonka
 • Teresa Żychoń
logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska