Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych świadczy kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • schorzeń układu krążenia
 • zaburzeń gospodarki węglowodanowej
 • zaburzeń gospodarki tłuszczowej (hiperlipidemie)
 • układowych chorób tkanki łącznej
 • schorzeń przewodu pokarmowego

W oddziale prowadzony jest intensywny nadzór z możliwością pełnego monitorowania pacjenta kardiologicznego i metabolicznego.

W ramach pracy Oddziału prowadzona jest również nieinwazyjna diagnostyka i leczenie stacjonarne chorych z ostrymi i przewlekłymi chorobami układu krążenia oraz leczenia dorosłych z cukrzycą typu 1 i 2.

Prowadzone są również badania kliniczne nowych leków i nowych technologii medycznych.

Poza ostrodyżurowym trybem hospitalizacji w Oddziale istnieje również możliwość planowej diagnostyki schorzeń internistycznych. Ciągłość opieki nad pacjentem zapewniają ponadto Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradnie Specjalistyczne, działające w Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia, w którym pomocy udzielają lekarze pracujący na Oddziale.

Oddział dysponuje 40 łóżkami. W 2016 roku zakończyliśmy prace remontowe i modernizację na Oddziale, co pozwoliło zapewnić hospitalizowanym chorym pobyt w trzyosobowych pokojach z łazienkami.

Nasi lekarze posiadają specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i dodatkowo w zakresach:

 • kardiologii
 • diabetologii

Oddział zapewnia możliwość rehabilitacji i usprawniania pacjentów hospitalizowanych dzięki współpracy z fizjoterapeutami z Ośrodka Rehabilitacji.

Nasi pacjenci w wybranych przypadkach mają też możliwość skorzystania z bezpłatnego uczestnictwa w naukowych programach terapeutycznych, które prowadzą lekarze z wieloletnim doświadczeniem w badaniach klinicznych.

Kadra Oddziału

Kierownik Oddziału: dr n. med. Lucyna Góras-Hetmańczyk
Lekarze:

 • lek. Justyna Chronowska
 • lek. Katarzyna Nowicka
 • lek. Bartłomiej Oleksy
 • lek. Anna Matusiak-Piątek
 • lek. Sylwia Leks
 • dr n. med. Olga Pierzchała
 • lek. Ewa Pikulska-Chrobak
 • lek. Cezary Ruszkiewicz
 • lek. Małgorzata Rutkowska
 • lek. Luiza Chmielewska
 • lek. Konrad Taszycki
 • lek. Agata Pietrala
 • lek. Aleksandra Dziekońska
 • lek. Wojciech Kazura
 • lek. Magdalena Świerz

Pielęgniarz Oddziałowy: Piotr Godek
Pielęgniarki/ pielęgniarze:

 • Katarzyna Głogowska
 • Oliwia Pawlicka
 • Maria Sarkowicz
 • Bożena Sowińska
 • Bogusława Szymała
 • Joanna Wroniecka
 • Magdalena Chorąży
 • Monika Łężak
 • Jerzy Jaśkiewicz
 • Izabela Krysa
 • Dorota Głąb
 • Jolanta Kowalczewska
 • Teresa Smyk
 • Karolina Król
 • Barbara Bukowska
 • Paulina Idzińska
 • Anna Słowikowska
 • Izabela Wiechaczek

Ratownik Medyczny: Kamil Adamczyk
Dietetyk: Jolanta Drewniok
Opiekunowie Medyczni:

 • Ariel Duda
 • Małgorzata Stokowy
logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska