Poradnia Psychologiczna

Kiedy w naszym życiu dzieje się coś trudnego, poważna choroba, odejście bliskiej osoby, utrata pracy czy rozstanie, takie sytuacje potrafią wywołać silny kryzys emocjonalny. Czujemy się wtedy słabi i bezbronni. W takich chwilach powinniśmy zwrócić się po pomoc do specjalisty. Potrzeba tego, aby ktoś nas wysłuchał i otoczył opieką w sytuacjach kryzysowych jest bardzo duża. Daj sobie pomóc i umów się do psychologa.

Rejestracja Poradni Specjalistycznych I piętro Centrum Medycznego im. dr. Wacława Łęckiego, (wejście od ulicy Przedświt)

Rejestracja dostępna jest pod telefonem: 42 220 30 30

Kadra medyczna

  • mgr Katarzyna Mikinka

Pomoc psychoonkologiczna dla Pacjenta

W opiece geriatrycznej spotykamy się najczęściej z dwoma obszarami problemów: somatycznymi i psychicznymi. Bardzo często u osób w podeszłym wieku diagnozuje się (GDS, MMSE) zespoły otępienie, a nierzadko zespoły depresyjne, lękowe i zaburzenia zachowania. Psychologia geriatryczna jest formą opieki nad osobami w podeszłym wieku, u których wchodzenie w etap starzenia biologicznego i zmniejszenie elastyczności struktur poznawczych, ograniczenie możliwości adaptacji do nowych warunków, czy wyboru nieadekwatnych strategii przetrwania ulegają znacznemu nasileniu, przerywając prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Okres senioralny cechuje wielochorobowość, a do licznych czynników somatycznych dołącza się zmniejszona możliwość kontaktowania się ze środowiskiem, poczucie izolacji społecznej, utrata partnera, zespół opuszczonego gniazda, negatywny bilans życia, lęk przed przyszłością. Postępująca niewydolność powoduje, że znacznie zacierają się granice pomiędzy normą i patologią, są one wyrazem nieprawidłowego rozumienia zmienionej rzeczywistości. Stąd pochodzą liczne objawy psychopatologiczne. Dlatego seniorzy wymagają szczególnej opieki specjalistycznej, nacechowanej wysokim poziomem empatii, szacunku i delikatności. Wsparcie psychologiczne dla osób starszych w sytuacji załamania zdrowia jest istotne, gdyż stan zdrowia, zdolność przystosowania się do choroby, satysfakcja z opieki medycznej są czynnikami wpływającymi na jakość życia osób starszych.

Pomoc Psychogeriatryczna dla Rodziny Opiekującej się Chorym

Pacjent geriatryczny to wiele kontekstów psychologicznych, co wymaga od psychologa syntezowania wiedzy i elastycznego dostosowywania oddziaływań do problemów konkretnego pacjenta. To także szczególne wsparcie dla rodziny pacjenta, które często pełni nie tylko funkcję edukacyjną, ale też pomaga łagodzić emocjonalne skutki choroby osoby bliskiej, poczucia rozdrażnienia, lęku i bezradności, a także wzmacniać siły psychiczne i zasoby niezbędne w opiece nad przewlekle chorym.

Pomoc psychopaliatywna dla Pacjenta

Opieka psychopaliatywna jest istotnym uzupełnieniem opieki medycznej nad przewlekle i nieuleczalnie chorym o środki psychologiczne. Istotą opieka psychopaliatywna polegająca na wsparciu i towarzyszeniu choremu jak i jego rodzinie w kolejnych etapach od diagnozy aż do kresu życia, tak, aby zapewnić maksymalną jakość życia do ostatnich chwil, przeciwdziałając bólowi, lękowi i osamotnieniu.

To także współpraca z personelem medycznym, oraz korzystanie ze wszelkich technik pozwalających na to, by możliwie jak najpełniej przygotować pacjenta, jak i jego rodzinę na to, co nieuniknione w atmosferze akceptacji nieuchronności zdarzeń. To poszukiwanie wraz z pacjentem w jego odchodzeniu szerszego kontekstu, który nadałby sens kończącemu się właśnie życiu. To pomoc jego rodzinie w ujawnieniu treści dotąd niewypowiedzianych i nieuczynionych. To praca nad tym, by każda chwila przynosiła ważną myśl uczącą doceniać życie, akceptującą cierpienie i przywracającą nadzieję, by w pełni i bez lęku przeżyć misterium umierania.

Pomoc psychopaliatywna dla Rodziny Opiekującej się Chorym

Jest ważnym wsparciem dla rodzin i osób opiekujących się osobą odchodzącą w znalezieniu siły i sensu opieki u kresu życia. To pomoc w trudnych rozmowach z umierającym i moderowanie czynności, które można zrobić dla siebie i chorego, a o których ból i cierpienie pozwala czasem zapomnieć. To subtelne tłumaczenie procedur medycznych i procesów fizjologicznych związanych z fazą przedterminalną i terminalną, oraz przygotowanie do przeżywania osierocenia i żałoby.

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-lodzkie logo-unia-europejska