Usługi odpłatne

Poradnia Medycyny Pracy

Nazwa usługi Cena
Konsultacja lekarza medycyny pracy 160,00 zł
Badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 90,00 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy – badania kontrolne 160,00 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy – badania okresowe 160,00 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy – badania wstępne 160,00 zł
Wizyta u lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia do celów sanepid w ramach wizyty profilaktycznej (badania wstępne, okresowe) 180,00 zł
Dodatkowe orzeczenie lekarza medycyny pracy przy zatrudnieniu w więcej aniżeli jednym zakładzie pracy 70,00 zł
Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 160,00 zł