Poradnie

Zapraszamy do kilkudziesięciu poradni specjalistycznych, w których pracuje blisko 300 lekarzy, funkcjonujących przy szpitalach i centrach medycznych w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach. Bonifraterskie Centrum Medyczne prowadzi między innymi poradnie: chirurgiczne, ortopedyczne i urazowo-ortopedyczne, ginekologiczne, patologii noworodka, dermatologiczne, okulistyczne, gastrologiczne, kardiologiczne, nefrologiczne, laryngologiczne, endokrynologiczne, alergologiczne, rehabilitacyjne, ziołolecznicze, dietetyczne oraz poradnie POZ.

Poradnia Alergologiczna
Poradnia Angiologiczna
Poradnia Anestezjologiczna
Poradnia Chorób Klatki Piersiowej
Poradnia Chirurgii Naczyń
Poradnia Chorób Naczyń
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych
Poradnia Chorób Wewnętrznych
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Dietetyczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Geriatryczna
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Medycyny Paliatywnej
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurochiurgiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Onkohematologii
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Proktologiczna
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Ziołolecznicza