Zabiegi operacyjne z zakresu neurochirurgii – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Usługi odpłatne

Zabiegi operacyjne z zakresu neurochirurgii

Rodzaj usługi Cena Uwagi
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowego) z dostępu przedniego, jednopoziomowa 14 300,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych) z dostępu przedniego, dwupoziomowa 15 200,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych) z dostępu przedniego, trzypoziomowa 15 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych) z dostępu przedniego, czteropoziomowa 15 750,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowego i stabilizacją przednią płytką szyjną) z dostępu przedniego, jednopoziomowa 15 750,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych i stabilizacją przednią płytką szyjną) z dostępu przedniego, dwupoziomowa 16 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych i stabilizacją przednią płytką szyjną) z dostępu przedniego, trzypoziomowa 16 600,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych i stabilizacją przednią płytką szyjną) z dostępu przedniego, czteropoziomowa 17 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja corporectomii szyjnej z implantacja protezy trzonu i stabilizacją przednią płytką szyjną 20 000,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (jeden poziom, jedna strona, czyli jedno otwarcie kanału kręgowego) 14 300,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (obustronna na jednym poziomie lub dwupoziomowa po jednej stronie, czyli dwa otwarcia kanału kręgowego) 14 600,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (trzy otwarcia kanału kręgowego: czyli obustronna na jednym poziomie plus jednostronna na jednym poziomie) 15 200,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (co najmniej cztery i więcej otwarć kanału kręgowego: co najmniej obustronna na dwóch poziomach) 15 500,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej jednopoziomowa jedno- lub obustronna (discectomia lędźwiowa) + stabilizacja międzykolczysta DIAM na dodatkowym poziomie 15 200,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej jednopoziomowa jedno- lub obustronna (discectomia lędźwiowa) + stabilizacja międzykolczysta DIAM na dodatkowych dwóch poziomach 15 800,00 zł czas pobytu: 2 doby
Stabilizacja z discectomią i facetectomią piersiowa lub lędźwiowa, jednostronna 17 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Stabilizacja przezskórna przeznasadowa, jednopoziomowa 17 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Stabilizacja przezskórna przeznasadowa, dwupoziomowa 18 000,00 zł czas pobytu: 3 doby
Odbarczenie stenozy lędźwiowej jednopoziomowej + stabilizacja przeznasadowa, jednopoziomowa 17 800,00 zł czas pobytu: 3 doby
Odbarczenie stenozy lędźwiowej lub odbarczenia na poziomie złamania trzonu kręgu Llub Th + stabilizacja przeznasadowa, dwupoziomowa 18 300,00 zł czas pobytu: 3 doby
Odbarczenie stenozy lędźwiowej lub odbarczenia na poziomie złamania trzonu kręgu Llub Th + stabilizacja przeznasadowa, trzypoziomowa 18 900,00 zł czas pobytu: 4 doby
Odbarczenie stenozy lędźwiowej lub odbarczenia na poziomie złamania trzonu kręgu Llub Th + stabilizacja przeznasadowa, czteropoziomowa 19 500,00 zł czas pobytu: 4 doby
Stabilizacja kręgozmyku zamknięta – bez odbarczania kanału kręgowego, jednopoziomowa 17 500,00 zł czas pobytu: 3 doby
Stabilizacja kręgozmyku z odbarczeniem kanału kręgowego, jednopoziomowa 18 600,00 zł czas pobytu: 3 doby
Stabilizacja kręgozmyku z odbarczeniem kanału kręgowego, dwupoziomowa 19 500,00 zł czas pobytu: 3 doby
Laminectomia lędźwiowa z obustronną discectomią, jednopoziomowa 14 600,00 zł czas pobytu: 3 doby
Laminectomia lędźwiowa z obustronną discectomią, dwupoziomowa 15 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Laminectomia lędźwiowa z obustronną discectomią, trzypoziomowa 15 750,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (jedno lub obustronna na jednym poziomie) plus “over top” na dodatkowym poziomie (czyli jedno lub obustronne wycięcie wiezadła żłótego z ewentualnym wycieciem torbieli stawowej) czy dwa do czterech otwarć kanału kręgowego+stabilizacja międzykolczasta DIAM poziomu “over-top” 15 450,00 zł czas pobytu: 3 doby
Laminectomia lędźwiowa, piersiowa lub szyjna, jednopoziomowa 14 300,00 zł czas pobytu: 2 doby
Laminectomia lędźwiowa, piersiowa lub szyjna, dwupoziomowa 14 580,00 zł czas pobytu: 2 doby
Laminectomia lędźwiowa, piersiowa lub szyjna, trzy- i wielopoziomowa 14 900,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii zwyrodnieniowej lędźwiowej „over top” (czyli obustronne wycięcie więzadła żółtego lub jednostronne wycięcie torbieli stawowej), jednopoziomowa 14 300,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii zwyrodnieniowej lędźwiowej „over top” (czyli jedno- lub obustronne wycięcie więzadła żółtego lub torbieli/zmian stawowych), dwupoziomowa 14 900,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii zwyrodnieniowej lędźwiowej „over top” (czyli jedno- lub obustronne wycięcie więzadła żółtego lub torbieli/zmian stawowych), trzy- i wielopopoziomowa 15 500,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja guza tkanek miękkich 8 600,00 zł czas pobytu: 1 doba
Operacja nerwiaka 14 300,00 zł czas pobytu: 1 doba
Odbarczenie CTS nerwu pośrodkowego w znieczuleniu miejscowym 2 400,00 zł czas pobytu: kilka godzin
Odbarczenie nerwu łokciowego w rowku k. ramiennej w znieczuleniu 4 300,00 zł czas pobytu: 1 doba
Operacja implantacji dystraktora DIAM stabilizacja międzykolczysta, jednopoziomowa 11 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja implantacji dystraktora DIAM stabilizacja międzykolczysta, dwupoziomowa 12 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja implantacji dystraktora DIAM stabilizacja międzykolczysta, trzypoziomowa 13 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja zwyrodnieniowej stawowej i dyskopatycznej niestabilności lędźwiowej „over top”
+ stabilizacja międzykolczysta (czyli obustronne wycięcie więzadła żółtego lub torbieli stawowej + dystraktor DIAM), jednopoziomowa
15 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja zwyrodnieniowej stawowej i dyskopatycznej niestabilności lędźwiowej „over top” + stabilizacja międzykolczysta
(czyli obustronne wycięcie więzadła żółtego lub torbieli stawowej + dystraktor DIAM), dwupoziomowa
15 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej jednopoziomowa jedno- lub obustronna (discectomia lędźwiowa) + stabilizacja międzykolczysta DIAM na dodatkowym poziomie 15 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej jednopoziomowa jedno- lub obustronna (discectomia lędźwiowa) + stabilizacja międzykolczysta DIAM na dodatkowych dwóch poziomach 16 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Biopsja trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (jednopoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 8 600,00 zł czas pobytu: 1 doba
Biopsja trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (dwupoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 9 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Biopsja + Vertebroplastyka trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (jednopoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 11 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Biopsja + Vertebroplastyka trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (dwupoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 11 200,00 zł czas pobytu: 1 doba
Biopsja + Vertebroplastyka trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (trzypoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 11 200,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonu kręgu lędźwiowych (jednopoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 10 500,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonów kręgów lędźwiowych (dwupoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 10 500,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonów kręgów lędźwiowych (trzypoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 11 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonów kręgów lędźwiowych (czteropoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 11 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonów kręgów szyjnych (znieczulenie ogólne) 15 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Kyfoplastyka (jednopoziomowa + znieczulenie ogólne) 11 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Reoperacja na wcześniej operowanym poziomie w przypadku operacji dyskopatii szyjnej i lędźwiowej dodatkowe 1500,00 zł do kwoty bazowej czas pobytu: 2 doby
Reoperacja w przypadku operacji stabilizacji kręgosłupa dodatkowe 2000,00 zł do kwoty bazowej czas pobytu: 2 doby
Ostrzyknięcie kręgosłupa (blokada lignocainowo-sterydowa (niezależnie od ilości poziomów) jednopoziomowa pod skopią RTG-TV w warunkach Bloku Operacyjnego),
kręgosłupa + stawów krzyżowo-biodrowych
3 600,00 zł czas pobytu: kilka godzin
Operacja nieuwzględniona w cenniku dotycząca większej ilości pozimoów lub rozszerzonego zakresu zabiegu+10% doliczone ceny najbliższego typu zabiegu uwzględnionego w cenniku plus 10% wartości najbliższego typu zabiegu
  1. Ceny zabiegów nie uwzględniają kosztów implantów.
  2. Cena obejmuje koszt zabiegu ze znieczuleniem oraz czas pobytu określony w tabeli.
  3. W razie konieczności dłuższego pobytu – kolejne doby płatne są zgodnie z niniejszym Cennikiem za pobyt oraz opiekę pielęgniarską.