Usługi odpłatne

Zabiegi operacyjne z zakresu neurochirurgii

Rodzaj usługi Cena Uwagi
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowego) z dostępu przedniego, jednopoziomowa 19 300,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych) z dostępu przedniego, dwupoziomowa 20 200,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych) z dostępu przedniego, trzypoziomowa 20 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych) z dostępu przedniego, czteropoziomowa 20 750,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowego i stabilizacją przednią płytką szyjną) z dostępu przedniego, jednopoziomowa 20 750,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych i stabilizacją przednią płytką szyjną) z dostępu przedniego, dwupoziomowa 21 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych i stabilizacją przednią płytką szyjną) z dostępu przedniego, trzypoziomowa 21 600,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii szyjnej (discectomia szyjna z implantacją cage międzytrzonowych i stabilizacją przednią płytką szyjną) z dostępu przedniego, czteropoziomowa 23 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja corporectomii szyjnej z implantacja protezy trzonu i stabilizacją przednią płytką szyjną 25 000,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (jeden poziom, jedna strona, czyli jedno otwarcie kanału kręgowego) 19 300,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (obustronna na jednym poziomie lub dwupoziomowa po jednej stronie, czyli dwa otwarcia kanału kręgowego) 19 600,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (trzy otwarcia kanału kręgowego: czyli obustronna na jednym poziomie plus jednostronna na jednym poziomie) 20 200,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (co najmniej cztery i więcej otwarć kanału kręgowego: co najmniej obustronna na dwóch poziomach) 20 500,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej jednopoziomowa jedno- lub obustronna (discectomia lędźwiowa) + stabilizacja międzykolczysta DIAM na dodatkowym poziomie 20 200,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej jednopoziomowa jedno- lub obustronna (discectomia lędźwiowa) + stabilizacja międzykolczysta DIAM na dodatkowych dwóch poziomach 20 800,00 zł czas pobytu: 2 doby
Stabilizacja z discectomią i facetectomią piersiowa lub lędźwiowa, jednostronna 24 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Stabilizacja przezskórna przeznasadowa, jednopoziomowa 22 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Stabilizacja przezskórna przeznasadowa, dwupoziomowa 23 000,00 zł czas pobytu: 3 doby
Odbarczenie stenozy lędźwiowej jednopoziomowej + stabilizacja przeznasadowa, jednopoziomowa 24 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Odbarczenie stenozy lędźwiowej lub odbarczenia na poziomie złamania trzonu kręgu Llub Th + stabilizacja przeznasadowa, dwupoziomowa 25 300,00 zł czas pobytu: 3 doby
Odbarczenie stenozy lędźwiowej lub odbarczenia na poziomie złamania trzonu kręgu Llub Th + stabilizacja przeznasadowa, trzypoziomowa 25 900,00 zł czas pobytu: 4 doby
Odbarczenie stenozy lędźwiowej lub odbarczenia na poziomie złamania trzonu kręgu Llub Th + stabilizacja przeznasadowa, czteropoziomowa 26 500,00 zł czas pobytu: 4 doby
Stabilizacja kręgozmyku zamknięta – bez odbarczania kanału kręgowego, jednopoziomowa 23 500,00 zł czas pobytu: 3 doby
Stabilizacja kręgozmyku z odbarczeniem kanału kręgowego, jednopoziomowa 25 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Stabilizacja kręgozmyku z odbarczeniem kanału kręgowego, dwupoziomowa 26 500,00 zł czas pobytu: 3 doby
Laminectomia lędźwiowa z obustronną discectomią, jednopoziomowa 21 600,00 zł czas pobytu: 3 doby
Laminectomia lędźwiowa z obustronną discectomią, dwupoziomowa 22 200,00 zł czas pobytu: 3 doby
Laminectomia lędźwiowa z obustronną discectomią, trzypoziomowa 22 750,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej discectomia lędźwiowa (jedno lub obustronna na jednym poziomie) plus „over top” na dodatkowym poziomie (czyli jedno lub obustronne wycięcie wiezadła żłótego z ewentualnym wycieciem torbieli stawowej) czy dwa do czterech otwarć kanału kręgowego+stabilizacja międzykolczasta DIAM poziomu „over-top” 21 450,00 zł czas pobytu: 3 doby
Laminectomia lędźwiowa, piersiowa lub szyjna, jednopoziomowa 19 300,00 zł czas pobytu: 2 doby
Laminectomia lędźwiowa, piersiowa lub szyjna, dwupoziomowa 19 600,00 zł czas pobytu: 2 doby
Laminectomia lędźwiowa, piersiowa lub szyjna, trzy- i wielopoziomowa 20 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii zwyrodnieniowej lędźwiowej „over top” (czyli obustronne wycięcie więzadła żółtego lub jednostronne wycięcie torbieli stawowej), jednopoziomowa 19 300,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii zwyrodnieniowej lędźwiowej „over top” (czyli jedno- lub obustronne wycięcie więzadła żółtego lub torbieli/zmian stawowych), dwupoziomowa 19 900,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii zwyrodnieniowej lędźwiowej „over top” (czyli jedno- lub obustronne wycięcie więzadła żółtego lub torbieli/zmian stawowych), trzy- i wielopopoziomowa 20 500,00 zł czas pobytu: 3 doby
Operacja guza tkanek miękkich 9 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Operacja nerwiaka 15 300,00 zł czas pobytu: 1 doba
Odbarczenie CTS nerwu pośrodkowego w znieczuleniu miejscowym 4 000,00 zł czas pobytu: kilka godzin
Odbarczenie nerwu łokciowego w rowku k. ramiennej w znieczuleniu 5 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Operacja implantacji dystraktora DIAM stabilizacja międzykolczysta, jednopoziomowa 13 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja implantacji dystraktora DIAM stabilizacja międzykolczysta, dwupoziomowa 14 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja implantacji dystraktora DIAM stabilizacja międzykolczysta, trzypoziomowa 15 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja zwyrodnieniowej stawowej i dyskopatycznej niestabilności lędźwiowej „over top”
+ stabilizacja międzykolczysta (czyli obustronne wycięcie więzadła żółtego lub torbieli stawowej + dystraktor DIAM), jednopoziomowa
19 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja zwyrodnieniowej stawowej i dyskopatycznej niestabilności lędźwiowej „over top” + stabilizacja międzykolczysta
(czyli obustronne wycięcie więzadła żółtego lub torbieli stawowej + dystraktor DIAM), dwupoziomowa
19 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej jednopoziomowa jedno- lub obustronna (discectomia lędźwiowa) + stabilizacja międzykolczysta DIAM na dodatkowym poziomie 19 500,00 zł czas pobytu: 2 doby
Operacja dyskopatii lędźwiowej jednopoziomowa jedno- lub obustronna (discectomia lędźwiowa) + stabilizacja międzykolczysta DIAM na dodatkowych dwóch poziomach 20 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Biopsja trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (jednopoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 10 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Biopsja trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (dwupoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 11 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Biopsja + Vertebroplastyka trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (jednopoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 12 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Biopsja + Vertebroplastyka trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (dwupoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 12 500,00 zł czas pobytu: 1 doba
Biopsja + Vertebroplastyka trzonu kręgu wraz z badaniem hist.-pat. lub posiewem (trzypoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 13 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonu kręgu lędźwiowych (jednopoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 11 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonów kręgów lędźwiowych (dwupoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 11 500,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonów kręgów lędźwiowych (trzypoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 12 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonów kręgów lędźwiowych (czteropoziomowa jedno- lub obustronna + znieczulenie NLA) 13 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Vertebroplastyka trzonów kręgów szyjnych (znieczulenie ogólne) 21 000,00 zł czas pobytu: 2 doby
Kyfoplastyka (jednopoziomowa + znieczulenie ogólne) 15 000,00 zł czas pobytu: 1 doba
Reoperacja na wcześniej operowanym poziomie w przypadku operacji dyskopatii szyjnej i lędźwiowej dodatkowe 2500,00 zł do kwoty bazowej czas pobytu: 2 doby
Reoperacja w przypadku operacji stabilizacji kręgosłupa dodatkowe 3500,00 zł do kwoty bazowej czas pobytu: 2 doby
Ostrzyknięcie kręgosłupa (blokada lignocainowo-sterydowa (niezależnie od ilości poziomów) jednopoziomowa pod skopią RTG-TV w warunkach Bloku Operacyjnego),
kręgosłupa + stawów krzyżowo-biodrowych
3 600,00 zł czas pobytu: kilka godzin
Operacja nieuwzględniona w cenniku dotycząca większej ilości poziomów lub rozszerzonego zakresu zabiegu+10% doliczone ceny najbliższego typu zabiegu uwzględnionego w cenniku plus 10% doliczone do ceny najbliższego typu zabiegu w cenniku
  1. Ceny zabiegów nie uwzględniają kosztów implantów.
  2. Cena obejmuje koszt zabiegu ze znieczuleniem oraz czas pobytu określony w tabeli.
  3. W razie konieczności dłuższego pobytu – kolejne doby płatne są zgodnie z niniejszym Cennikiem za pobyt oraz opiekę pielęgniarską.