Usługi odpłatne

Znieczulenia

Rodzaj usługi Cena
Znieczulenie ogólne z użyciem maski krtaniowej LMA 550,00 zł
Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem funkcji życiowych pacjenta 550,00 zł
Znieczulenie ogólne dotchawicze z automatycznym monitorowaniem więcej niż dwóch parametrów 800,00 zł
Znieczulenie ogólne dożylne krótkotrwałe (do 15 minut) 400,00 zł
Znieczulenie ogólne dożylne długotrwałe (powyżej 15 minut) 400,00 zł
Znieczulenie podpajęczynówkowe 500,00 zł
Znieczulenie zewnątrzoponowe po wstrzyknięciu środka znieczulającego 550,00 zł
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe CEA 500,00 zł
Znieczulenie splotu barkowego 400,00 zł
Znieczulenie miejscowe 60,00 zł
Sedacja do zabiegu 250,00 zł
Odcinkowe znieczulenie dożylne IVRA 350,00 zł
Analgosedacja + znieczulenie miejscowe 350,00 zł
Znieczulenie do zabiegu operacyjnego żylaków kończyn dolnych 450,00 zł
Znieczulenie podpajęczynówkowe oraz znieczulenie ogólne 850,00 zł
Znieczulenie łączone (pozycje: CHJD.ZNI.008 i CHJD.ZNI.003) 700,00 zł
Znieczulenie łączone (pozycje: CHJD.ZNI.008 i CHJD.ZNI.006) 700,00 zł
Znieczulenie łączone (pozycje: CHJD.ZNI.008 i CHJD.ZNI.001) 750,00 zł
Znieczulenie łączone (pozycje: CHJD.ZNI.003 i CHJD.ZNI.006) 800,00 zł
Inne znieczulenie (znieczulenie okołokostkowe, nerwu kulszowego, splotu szyjnego etc.) wycena
  1. W zależności od przewidywanego czasu znieczulenia oraz stopnia trudności – cena znieczulenia może wzrosnąć o 50%.
  2. Cenę za znieczulenie łączone lub kombinowane ustala lekarz anestezjolog przed zabiegiem.
  3. Cenę za znieczulenie łączone lub kombinowane (pozycje: CHJD.ZNI.015 i CHJD.ZNI.019) wylicza się na podstawie sumy 100% ceny pierwotnego znieczulenia i 50% znieczulenia późniejszego.