Usługi odpłatne

Badania tomografii komputerowej

Rodzaj usługi Cena
TK zatok bez podania kontrastu oraz wtórne opracowanie 290,00 zł
TK kości skroniowych bez podania kontrastu metodą wysokiej rozdzielczości (HRCT) 290,00 zł
TK twarzoczaszki podstawowe i po podaniu kontrastu oraz wtórne opracowanie 390,00 zł
TK głowy podstawowe i po podaniu kontrastu oraz wtórne opracowanie 390,00 zł
TK głowy podstawowe bez podania kontrastu oraz wtórne opracowanie 290,00 zł
TK szyi podstawowe i po podaniu kontrastu oraz wtórne opracowanie 390,00 zł
TK szyi podstawowe bez podania kontrastu oraz wtórne opracowanie 330,00 zł
TK klatki piersiowej podstawowe i po podaniu kontrastu oraz wtórne opracowanie 390,00 zł
TK klatki piersiowej podstawowe bez podania kontrastu metodą wysokiej rozdzielczości (HRCT) 320,00 zł
TK jamy brzusznej podstawowe i po podaniu kontrastu oraz wtórne opracowanie 400,00 zł
TK jamy brzusznej podstawowe bez podania kontrastu oraz wtórne opracowanie 330,00 zł
TK miednicy podstawowe i po podaniu kontrastu oraz wtórne opracowanie 390,00 zł
TK miednicy podstawowe bez podania kontrastu oraz wtórne opracowanie 330,00 zł
TK jamy brzusznej i miednicy podstawowe bez podania kontrastu oraz wtórne opracowanie 390,00 zł
TK jamy brzusznej i miednicy podstawowe i po podaniu kontrastu oraz wtórne opracowanie 495,00 zł
TK kręgosłupa piersiowego podstawowe oraz wtórne opracowanie 330,00 zł
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego podstawowe oraz wtórne opracowanie 330,00 zł
TK kręgosłupa szyjnego podstawowe oraz wtórne opracowanie 330,00 zł
TK kości – inne oraz wtórne opracowanie 330,00 zł
TK Kości inne podstawowe i po podaniu kontrastu oraz wtórne opracowanie 390,00 zł
TK klatki piersiowej podstawowe bez kontrastu oraz wtórne opracowanie 330,00 zł
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy po podaniu kontrastu oraz opracowanie wtórne 900,00 zł
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy bez podania kontrastu oraz opracowanie wtórne 800,00 zł
Kontrast (TK) 130,00 zł
Angio TK głowy z wtórnym opracowaniem 530,00 zł
Angio TK naczyń wewnątrzmózgowych z wtórnym opracowaniem 530,00 zł
Angio TK tętnic zewnątrzmózgowych z wtórnym opracowaniem 630,00 zł
Angio TK aorty piersiowej z wtórnym opracowaniem 570,00 zł
Angio TK aorty brzusznej z wtórnym opracowaniem 530,00 zł
Angio TK tętnic nerkowych z wtórnym opracowaniem 630,00 zł
Angio TK aorty brzusznej z ujęciem tętnic biodrowych z wtórnym opracowaniem 750,00 zł
Angio TK klatki piersiowej – opcje zatorowości przed i po podaniu kontrastu z wtórnym opracowaniem 530,00 zł
Angio TK kończyn dolnych z wtórnym opracowaniem 595,00 zł
Angio TK kończyn górnych z wtórnym opracowaniem 595,00 zł
Angio TK – inne z wtórnym opracowaniem 530,00 zł
Angio TK żył brzucha i miednicy 700,00 zł
Wirtualna kolonoskopia oraz wtórne opracowanie 540,00 zł
Dokumentacja medyczna (badania na płycie DVD) 2,00 zł