Zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Usługi odpłatne

Zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych

Rodzaj usługi Cena
Żylaki jednej kończyny dolnej (klasycznie) 2 700,00 zł
Żylaki dwóch kończyn dolnych (klasycznie) 4 700,00 zł
Żylaki jednej kończyny dolnej (klasycznie), z opatrunkiem uciskowym 2 760,00 zł
Żylaki dwóch kończyn dolnych (klasycznie), z opatrunkiem uciskowym 4 820,00 zł
Operacja laserowa żylaków kończyny dolnej (EVLT), z całodobową hospitalizacją (mały zabieg) 3 050,00 zł
Operacja laserowa żylaków kończyny dolnej (EVLT), z całodobową hospitalizacją 3 450,00 zł
Operacja laserowa żylaków kończyny dolnej (EVLT), z całodobową hospitalizacją (rozległy zabieg) 4 200,00 zł
Operacja laserowa żylaków kończyn dolnych (EVLT), z całodobową hospitalizacją 5 550,00 zł
Operacja laserowa żylaków kończyny dolnej (EVLT), z całodobową hospitalizacją (may zabieg), z opatrunkiem uciskowym 3 110,00 zł
Operacja laserowa żylaków kończyny dolnej (EVLT), z całodobową hospitalizacją, z opatrunkiem uciskowym 3 510,00 zł
Operacja laserowa żylaków kończyny dolnej (EVLT), z całodobową hospitalizacją (rozlegy zabieg), z opatrunkiem uciskowym 4 260,00 zł
Operacja laserowa żylaków kończyn dolnych (EVLT), z całodobową hospitalizacją, z opatrunkiem uciskowym 5 670,00 zł
  1. Cena obejmuje koszt zabiegu realizowanego w warunkach szpitalnych, znieczulenie miejscowe.
  2. Koszt znieczulenia innego niż miejscowe wraz z opieką anestezjologiczną płatne dodatkowo 450,00 zł (znieczulenie do zabiegów operacyjnych żylaków kończyn dolnych – CHJD.ZNI.020).
  3. W razie konieczności dłuższego pobytu – kolejne doby płatne są zgodnie z niniejszym Cennikiem za pobyt oraz opiekę pielęgniarską.