Dla pacjenta

Informacje dla Pacjenta

Na wizytę lekarską i fizjoterapeutyczną proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną oraz wyniki badań jak:

 • prześwietlenia RTG,
 • rezonans magnetyczny,
 • USG.

Na zabiegi należy ze sobą zabrać:

 • obuwie zmienne,
 • wygodny strój,
 • ręcznik,

a w przypadku zabiegów hydroterapii:

 • krótkie spodenki
 • koszulkę z krótkim rękawkiem

W przypadku zabiegów elektroterapii skóra powinna być czysta i odtłuszczona.

Harmonogram szkoleń dla pacjentów i ich rodzin w 2024 roku.

Klauzula informacyjna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem: np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
  • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub osobie bliskiej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera się opłaty.

Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z zamieszczonym poniżej cennikiem.

Wzór wniosku, wzór upoważnienia jest dostępny poniżej.

Prawa i obowiązki pacjenta:

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

Pełnomocnik ds. Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych),
czynna: całodobowo przez siedem dni w tygodniu

Grafika obrazuje informację dotyczącą bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta, czynnej 24 godziny przez 7 dni w tygodniu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
Sekretariat:

tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze

Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Portal Praw Pacjenta
www.rpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi dr n. med. Witold Olejniczak

przyjmuje we wtorki w godz: 12.00 – 13.00 w pokoju nr 434 (IV piętro Szpitala)

Kluczowym zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest wsparcie osób dotkniętych chorobą, w tym pomoc w realizacji ich praw.

Od marca 2018 r. pod bezpłatnym numerem wspólnej infolinii dla pacjentów: 800 190 590, w ramach programu „Łączy nas pacjent”, wraz z pracownikami biura Rzecznika Praw Pacjenta dyżurują i udzielają informacji przedstawiciele organizacji pacjentów.

To eksperci w swojej dziedzinie, często osoby, które same zmagały się z określonymi schorzeniami i na podstawie własnych doświadczeń mogą udzielić informacji o diagnostyce, rokowaniach i leczeniu danej choroby.

Opieka duszpasterska

Drodzy Pacjenci!

Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy pełnić swoją posługę, lecząc zarówno ciało, jak i duszę chorego. W tym duchu Kapelan Szpitalny codziennie udziela Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych) na oddziałach szpitalnych.

Kapelan Szpitala tel. 665 499 332

Z kapelanem można się również kontaktować przez personel pielęgniarski.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną kontaktu z Bogiem, do wspólnej i indywidualnej modlitwy w naszym Bonifraterskim Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Zespół opieki duszpasterskiej powstał w 2012 r.

Jego zadania to:

 • animacja liturgiczna;
 • promocja i zachowanie wartości etycznych Kościoła rzymskokatolickiego w placówce szpitalnej;
 • troska o należyte przygotowanie i oprawę Liturgii (okolicznościowych Eucharystii) oraz wydarzeń o charakterze duchowo – kulturalnych;
 • pomoc w organizowaniu spotkań okolicznościowych o wymiarze formacyjno – integracyjno – rekreacyjnym,
 • skierowane do pacjentów i pracowników szpitala poprzez podjęcie różnego rodzaju działań ewangelizacyjnych związanej z charyzmatem szpitalnictwa;
 • nawiązywanie i podtrzymywanie komunikacji i relacji interpersonalnych;
 • włączanie i angażowanie pracowników szpitala w działania pastoralne;
 • gotowość do współpracy z Zakonem Bonifratrów, by wspólnie stanowić Zespół w służbie miłości bliźniego;
 • poszanowanie godności każdego człowieka na wszystkich etapach jego życia;
 • pozytywnego nastawienia do służby choremu i kierowanie się chrześcijańskim miłosierdziem;
 • realizowanie programu formacyjnego i wszelkich inicjatyw w duchu i charyzmacie Zakonu Bonifratrów;
 • przekazywanie powyższych wartości pozostałym współpracownikom;
 • promocja wolontariatu w placówce szpitalnej;
 • omawianie i ocena podjętych działań Zespołu duszpasterskiego oraz wyłaniających się potrzeb pastoralnych w szpitalu;
 • promocja duchowości bonifraterskiej.

Zespół Opieki Duszpasterskiej spotyka się raz w miesiącu.

Mapka z terenem szpitala

 1. Wejście Główne do Szpitala
 2. Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych
 3. Budynek Główny Szpitala, Kaplica – Sanktuarium MB Uzdrowienie Chorych
 4. Administracja
 5. Klasztor Bonifratrów
 6. Poradnie: Ziołolecznicza, Neurologiczna, Otolaryngologiczna
 7. Wejście Główne do Aptek i Poradni Ziołoleczniczej
 8. Apteka Ziołolecznicza, Apteka Farmaceutyczna, Refundacja Recept NFZ
 9. Diagnostyka Consilio
 10. POZ/NPL
 11. Wejście Główne do POZ
 12. Poradnia Okulistyczna, program lekowy
 13. Jadłodajnia
 14. CM Dr Łęckiego: Poradnie Specjalistyczne, Rehabilitacja
 15. Wejście Główne do Centrum Medycznego im. dr. W. Łęckiego
logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-lodzkie logo-unia-europejska