Dla pacjenta

Informacje dla Pacjenta

Na wizytę lekarską i fizjoterapeutyczną proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną oraz wyniki badań jak:

 • prześwietlenia RTG,
 • rezonans magnetyczny,
 • USG.

Na zabiegi należy ze sobą zabrać:

 • obuwie zmienne,
 • wygodny strój,
 • ręcznik.

W przypadku zabiegów hydroterapii:

 • krótkie spodenki
 • koszulkę z krótkim rękawkiem

W przypadku zabiegów elektroterapii skóra powinna być czysta i odtłuszczona.

Klauzula informacyjna

Klauzula dostępna jest do pobrania poniżej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

 1. Do wglądu.
 2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków.
 3. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Na informatycznym nośniku danych.

W celu uzyskania dokumentacji medycznej prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku w Administracji szpitala ( III piętro, pokój nr 6) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:30 lub przesłanie na adres e-mail : archiwum@bonifratrzy.katowice.pl
Szczegółowych informacji udziela się pod numerem telefonu: 032/3576235

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem: np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
  •  opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.).
 3.  Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub osobie bliskiej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera się opłaty.
Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z cennikiem.
Wzór wniosku, wzór upoważnienia jest dostępny poniżej.

Prawa i obowiązki pacjenta:

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

Pakiet Onkologiczny

Od stycznia 2015 roku w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. działa tzw. „pakiet onkologiczny” mający na celu usprawnienie procesu leczenia pacjentów onkologicznych.

Diagnostyka i terapia w szybkiej ścieżce onkologicznej jest realizowana w:

 • Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia:
 • Poradni Medycyny Rodzinnej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach:
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Służymy pomocą pacjentom z podejrzeniem i rozpoznaniem nowotworów układu pokarmowego, oraz kobietom ze schorzeniami nowotworowymi narządu rodnego i piersi. W tym celu powołaliśmy Koordynatorów ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej, którzy nadzorują proces leczenia pacjenta onkologicznego, zapewniając koordynację procedur diagnostyki i leczenia w Szpitalu i BOZ oraz w podmiotach współpracujących w ramach sieci diagnostyczno-terapeutycznej, zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarskimi. Głównym zadaniem Koordynatorów jest wsparcie pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie; zapewnienie przepływu informacji i koordynacji terminów, tak aby diagnostyka i leczenie na wszystkich etapach przebiegało jak najszybciej.

Nasi Koordynatorzy

Kontakt telefoniczny w godzinach 07.00- 14.35 (od poniedziałku do piątku)

 • Dorota Siwek (Szpital) tel. 32 357 62 46, email: d.siwek@bonifratrzy.katowice.pl
 • Justyna Podlacka (Szpital) tel. 32 357 62 46, email: j.podlacka@bonifratrzy.katowice.pl
 • Małgorzata Kubera (Szpital) tel. 32 357 62 69, email: m.kubera@bonifratrzy.katowice.pl
 • Joanna Starzyczny (Bonifraterski Ośrodek Zdrowia) tel. 32 357 62 89, email: j.makowska@bonifratrzy.katowice.pl

Przydatne strony

Ogólne informacje dla pacjentów o Szybkiej Ścieżce Onkologicznej– strona NFZ

Wykaz placówek realizujących szybką terapię onkologiczną w województwie śląskim

Opieka duszpasterska

Drodzy Pacjenci!

Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy pełnić swoją posługę, lecząc zarówno ciało, jak i duszę chorego. W tym duchu Kapelan Szpitalny codziennie udziela Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych ) na oddziałach szpitalnych w godzinach od 15:00 do 17:00.

Potrzebę przyjęcia sakramentu można zgłaszać także do dyżurki pielęgniarek.

Wejście do Kaplicy Szpitalnej znajduję się na I piętrze Szpitala – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa lub indywidualną modlitwę.
Msze święte odprawiane są codziennie według następującego porządku:
Poniedziałek – Sobota: 18.30
Niedzielę i Święta: 8.00 i 18.30

Pełnomocnik ds. Pacjenta

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów zgodnie ze swoimi kompetencjami czuwa nad przestrzeganiem praw Pacjenta, wskazuje tryb postępowania, jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania Pacjentów oraz interweniuje w ramach Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia.

Zadania Pełnomocnika do spraw praw pacjentów koncentrują się na kwestiach związanych z szeroko pojętym przestrzeganiem praw Pacjentów przez personel medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Porządkowym.

Głównymi zadaniami realizowanymi przez Pełnomocnika są:

 • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta;
 • informowanie Pacjentów o ich prawach;
 • przyjmowanie skarg od Pacjentów;
 • wspieranie, pomoc oraz doradzanie Pacjentom w dochodzeniu ich praw (sprawy związane z przyjęciem do Szpitala, leczeniem, pobytem i wypisaniem ze Szpitala);
 • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających, związanych z realizacją praw pacjenta;
 • udzielanie odpowiedzi oraz analiza pytań i skarg pacjentów.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Interesanci przyjmowani są w sprawie skarg i wniosków przez:

 • Dyrektora Szpitala lub osobę przez niego upoważnioną, w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 13.00,
 • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 12.00.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Wizyty osobiste: poniedziałek w godz. 9:00-18:00; wtorek – piątek w godz. 9:00-15:00

Zapisy: e:mail rezerwacja@rpp.gov.pl, tel. 22 532 82 43

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590 w godz. 8:00-18:00 (połączenia bezpłatne)

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Dział Skarg i Wniosków
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
Tel. 32 735 05 45

Zgłoszenia osobiste: we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00 (Biuro Obsługi Ubezpieczonych)

Dokumenty do pobrania

Dokumenty niezbędne do objęcia pacjenta opieką paliatywną

 • Skierowanie do Szpitala: Oddział Medycyny Paliatywnej/Hospicjum Stacjonarnego
 • Ksero dokumentacji medycznej
 • Informacja od lekarza dotychczas prowadzącego leczenia o zakończeniu leczenia przyczynowego
 • Dowód osobisty
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie – np. legitymacja emeryta rencisty
logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska