Dla pacjenta

Informacje dla Pacjenta

Na wizytę lekarską i fizjoterapeutyczną proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną oraz wyniki badań jak:

 • prześwietlenia RTG,
 • rezonans magnetyczny,
 • USG.

Na zabiegi należy ze sobą zabrać:

 • obuwie zmienne,
 • wygodny strój,
 • ręcznik.

W przypadku zabiegów hydroterapii:

 • krótkie spodenki
 • koszulkę z krótkim rękawkiem

W przypadku zabiegów elektroterapii skóra powinna być czysta i odtłuszczona.

Klauzula informacyjna

Klauzula dostępna jest do pobrania poniżej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu uzyskania dokumentacji medycznej prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku w Punkcie Informacyjnym Szpitala Administracji szpitala (wejście A, parter szpitala) od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -13:30 lub przesłanie na adres e-mail: archiwum-katowice@bcmbonifratrzy.pl
Szczegółowych informacji udziela się pod numerem telefonu: 032 357 62 35

Prawa i obowiązki pacjenta:

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

Pakiet Onkologiczny

Od stycznia 2015 roku w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. działa tzw. „pakiet onkologiczny” mający na celu usprawnienie procesu leczenia pacjentów onkologicznych.

Diagnostyka i terapia w szybkiej ścieżce onkologicznej jest realizowana w:

 • Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia:
 • Poradni Medycyny Rodzinnej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach:
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Służymy pomocą pacjentom z podejrzeniem i rozpoznaniem nowotworów układu pokarmowego, oraz kobietom ze schorzeniami nowotworowymi narządu rodnego i piersi. W tym celu powołaliśmy Koordynatorów ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej, którzy nadzorują proces leczenia pacjenta onkologicznego, zapewniając koordynację procedur diagnostyki i leczenia w Szpitalu i BOZ oraz w podmiotach współpracujących w ramach sieci diagnostyczno-terapeutycznej, zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarskimi. Głównym zadaniem Koordynatorów jest wsparcie pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie; zapewnienie przepływu informacji i koordynacji terminów, tak aby diagnostyka i leczenie na wszystkich etapach przebiegało jak najszybciej.

Nasi Koordynatorzy

Kontakt telefoniczny w godzinach 07.00- 14.35 (od poniedziałku do piątku)

 • Dorota Siwek (Szpital) tel. 32 357 62 46, email: d.siwek@bonifratrzy.katowice.pl
 • Justyna Podlacka (Szpital) tel. 32 357 62 46, email: j.podlacka@bonifratrzy.katowice.pl
 • Małgorzata Kubera (Szpital) tel. 32 357 62 69, email: m.kubera@bonifratrzy.katowice.pl
 • Joanna Starzyczny (Bonifraterski Ośrodek Zdrowia) tel. 32 357 62 89, email: j.makowska@bonifratrzy.katowice.pl

Przydatne strony

Ogólne informacje dla pacjentów o Szybkiej Ścieżce Onkologicznej– strona NFZ

Wykaz placówek realizujących szybką terapię onkologiczną w województwie śląskim

Opieka duszpasterska

Drodzy Pacjenci!

Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy pełnić swoją posługę, lecząc zarówno ciało, jak i duszę chorego. W tym duchu Kapelan Szpitalny codziennie udziela Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych ) na oddziałach szpitalnych w godzinach od 15:00 do 17:00.

Potrzebę przyjęcia sakramentu można zgłaszać także do dyżurki pielęgniarek.

Wejście do Kaplicy Szpitalnej znajduję się na I piętrze Szpitala – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa lub indywidualną modlitwę.
Msze święte odprawiane są codziennie według następującego porządku:
Poniedziałek – Sobota: 18.30
Niedzielę i Święta: 8.00 i 18.30

Pełnomocnik ds. Pacjenta

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów zgodnie ze swoimi kompetencjami czuwa nad przestrzeganiem praw Pacjenta, wskazuje tryb postępowania, jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania Pacjentów oraz interweniuje w ramach Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia.

Zadania Pełnomocnika do spraw praw pacjentów koncentrują się na kwestiach związanych z szeroko pojętym przestrzeganiem praw Pacjentów przez personel medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Porządkowym.

Głównymi zadaniami realizowanymi przez Pełnomocnika są:

 • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta;
 • informowanie Pacjentów o ich prawach;
 • przyjmowanie skarg od Pacjentów;
 • wspieranie, pomoc oraz doradzanie Pacjentom w dochodzeniu ich praw (sprawy związane z przyjęciem do Szpitala, leczeniem, pobytem i wypisaniem ze Szpitala);
 • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających, związanych z realizacją praw pacjenta;
 • udzielanie odpowiedzi oraz analiza pytań i skarg pacjentów.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Interesanci przyjmowani są w sprawie skarg i wniosków przez:

 • Dyrektora Szpitala lub osobę przez niego upoważnioną, w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 14.00
 • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa

Wizyty osobiste: poniedziałek w godz. 9:00-18:00; wtorek – piątek w godz. 9:00-15:00

Zapisy: e:mail rezerwacja@rpp.gov.pl, tel. 22 532 82 43

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
(czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu, połączenie jest bezpłatne)

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Dział Skarg i Wniosków
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
Tel. 32 735 05 45

Zgłoszenia osobiste: we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00 (Biuro Obsługi Ubezpieczonych)

Dokumenty do pobrania

Dokumenty niezbędne do objęcia pacjenta opieką paliatywną

 • Skierowanie do Szpitala: Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Ksero dokumentacji medycznej
 • Informacja od lekarza dotychczas prowadzącego leczenia o zakończeniu leczenia przyczynowego
 • Dowód osobisty
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie – np. legitymacja emeryta rencisty

Wykaz kontaktów do Kościołów i związków wyznaniowych na terenie Katowic

 1. Kościół Ewangelicko-Augsburski
  Katowice, ul. Warszawska 18, tel. 32/253-99-81
  Katowice-Szopienice, ul. ks. bp. H. Bednorza 20, tel. 32/256-95-04
 2. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Nowego Przymierza
  Katowice, ul. Reymonta 4, tel. 32/256-13-00
 3. Kościół Prawosławny pw. św. Wiery, Nadziei, Luby i ich Matki Zofii Sosnowiec
  ul. Kilińskiego 37, tel. 32/266-07-79
 4. Gmina Wyznaniowa Żydowska
  Katowice, ul.3 Maja 16, tel. 32/253-77-42
 5. Kościół Zielonoświątkowy
  Katowice, ul. Gliwicka 257, tel. 32/250-01-36
 6. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  Katowice, ul. Huberta 25, tel. 32/251-90-42
 7. Kościół Chrześcijan Baptystów
  Katowice, ul. Morawska 10, tel. 32/259-67-49
 8. Kościół Wolnych Chrześcijan
  Katowice, ul. Gen. Zajączka 21, tel. 32/251-99-83
 9. Kościół Zborów Chrystusowych
  Katowice, ul. Kaktusów 5, tel. 32/259-79-65
 10. Centrum Kultury Islamu
  Katowice ul. Warszawska 50A, tel. 32/205-44-30
 11. Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi
  Katowice ul. Kredytowa 8, tel. 512-429-429, tel. 500-732-241
 12. Świadkowie Jehowy
  Katowice ul. Nadgórników 9, tel. 32/204-76-70
  Grupa odwiedzania Chorych: Marek Król tel. 600-313-110

Program edukacyjny dla naszych pacjentów

Harmonogram szkoleń dla pacjentów i ich rodzin w 2024 roku, znajduje się tutaj

Komisja ds. Etyki

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach funkcjonuje Komisja ds. Etyki. Wszelkie problemy natury etycznej oraz chęć spotkania z Członkiem Komisji, zarówno pacjenci jak i pracownicy szpitala mogą zgłaszać mailowo: etyka@bcmbonifratrzy.pl

 

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska