Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy to specjalistyczna placówka, która zajmuje się oceną zdrowia i sprawności pracowników w kontekście ich pracy.

W poradni wykonujemy następujące badania:

  • wstępne – podlegają im osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na nowe stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
  • okresowe wykonuje się je przed upływem ważności poprzednich badań. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy robi się je z różną częstotliwością,
  • kontrolne – zobligowani są do nich pracownicy, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni z powodu choroby,
  • sanitarno-epidemiologiczne – są wymagane dla pracowników pracujących m.in. w kontakcie z żywnością i pracowników wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

BCM oferuje Państwu również możliwość konsultacji z lekarzami różnych specjalności w zależności od wymogów zawartych w obowiązujących przepisach.

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami, które chciałyby kierować swoich pracowników na wymagane prawem badania lekarskie.

Sprawdź cennik Poradni!

W celu umówienia się na wizytę bardzo prosimy o dokonanie wcześniej rejestracji telefonicznej lub osobistej w Rejestracji Przychodni:

22 390 33 00

ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa